Mirjam Mieras

wilde Judaspenning
de penning is een eiland
de penning is een eiland
de penning is een eiland
de penning is een eiland
de penning is een eiland
utopia, échelle 1:50
utopia, échelle 1:50
utopia, échelle 1:50
benk med utklippsler (bank met knipsels)
benk med utklippsler (bank met knipsels)
benk med utklippsler (bank met knipsels)
utklipp 5
utklipp 4
utklipp 3
utklipp 2
utklipp 1
vier bedehus-knipsels
bedehus-knipsels
uitzicht